Copyright © 2013 ING ROWAN
17.jpg

Vlastnictví nemovitosti osobní nebo družstevní?

Aktualizováno: středa 5. listopad 2014 10:21

Které vlastnictví bytu je výhodnější? Je lepší mít byt v družstevním vlastnictví  nebo v tzv. osobním vlastnictví. Každá forma má své výhody i nevýhody. Z cenového pohledu jednoznačně můžeme konstatovat, že vlastnosti osobního vlastnictví převyšují vlastnosti družstevního vlastnictví. V dnešní době v České republice se přihlíží k osobnímu vlastnictví.

 

Setkáváme se z 3 druhy družstev, a to:
Stavební bytová družstva - vlastní stovky bytů a garáží, nemovitosti lze většinou individuálně převádět do osobního vlastnictví, je potřebné postupovat dle zákona a stanov družstva.  

Družstva pro developerské projekty
– Developer  informuje  své stávající i budoucí majitele nemovitosti o možnostech převodu bytu do osobního vlastnictví. Možné to je už  krátce po nabytí členských práv a povinností.

Privatizační družstva
– začaly vznikat v devadesátých letech. Tato družstva byla založena z důvodu privatizace majetků měst a obcí.

Proč je lepší osobní vlastnictví než družstevní:
U osobního vlastnictví je daná nemovitost Vaše, u družstevního vlastnictví jste pouze nájemci dané nemovitosti. Nikoliv jeho vlastníkem. Vlastníkem nemovitosti, je pouze družstvo a jen družstvo vykonává vlastnické právo. Člen družstva je nájemcem bytu, jehož vztah k družstvu (vztah nájemce – pronajímatel) se řídí nájemní smlouvou, a dále stanovami družstva. Nemovitost je majetkem družstva v hodnotě stovek tisíc až milionů korun a s touto majetkovou hodnotou může nakládat za daných podmínek představenstvo družstva.
Jsou případy jako je bankrot družstva, způsobený zlým hospodařením družstva, jehož důsledkem může být ztráta majetku družstva a jeho prodej v dražbě. Proto je vždy lepší  si za svůj majetek odpovídat sám a nikoliv spoléhat na poctivost a odbornost svých zástupců - představenstvo družstva.
Za určitých podmínek může být členovi družstva dokonce nájemní smlouva vypovězena a může být vyloučen z družstva. Vypořádací podíl, který dostane vyloučený člen družstva, rozhodně neodpovídá tržní hodnotě družstevního bytu.

Nemovitost v osobním vlastnictví se prodá za vyšší cenu a samotný převod proběhne rychleji než je tomu u družstevního bytu. 
S prodejem bytu v osobním vlastnictví jsou spojená starosti, jako placení daní, které Vás při prodeji bytu v družstevním vlastnictví nestřetnou. Při převodu družstevního bytu se setkáte z placením družstevních poplatku za převod členských práv a povinností, které bývají vysoké a mnohokrát se přibližují výšce daně.  Ale při převodu bytu do osobního vlastnictví zhodnotíte majetek o desítky %. A zpravidla vyděláte víc.
Komplikace nastává při koupi nemovitosti v družstevním vlastnictví v  možnost financovat koupi nemovitosti v osobním vlastnictví hypotečním úvěrem. V případě převodu družstevního bytu musí mít nabyvatel tzv. hotovost nebo jinou nemovitost k zástavě pro banku.

Nemovitost  v osobním vlastnictví může jeho vlastník dát do pronájmu třetí osobě bez souhlasu družstva (podnájem družstevního bytu bez souhlasu družstva je neplatný) nebo v něm zřídit věcné břemeno doživotního bydlení např. pro své rodiče nebo handicapované děti pro případ, kdyby se se stávajícím majitelem cokoliv stalo. Stejně tak může byt ve vlastnictví sloužit jako zástava tzv. americké hypotéky či jiného obdobného produktu banky, které umožňují financovat formou výhodného úvěru nejrůznější potřeby majitele. Dále platí, že jen vlastník bytu rozhoduje o tom, zda budou v bytě provedeny nějaké stavební úpravy či rekonstrukce. Jakékoliv podstatnější úpravy v družstevním bytě podléhají souhlasu družstva.
 
Ak se chcete dozvědět vice podívejte si naše kurzy a školení.